Easy Guiding Pilot Tube

Innovatief boren zonder ontvangstkuip

EGP TUBE

Voordelen ten opzichte van traditionele gestuurde avegaarboringen

Indien men met een traditionele avegaarboring een mantelbuis van 100 mm wil persen is een ontvangstkuip noodzakelijk om het stuursysteem eraf te halen en de PE-mantelbuis te koppelen. Aan de ontvangstzijde heeft men dus voldoende ruimte nodig om deze werkzaamheden te verrichten. Als deze ruimte überhaupt beschikbaar is geven deze werkzaamheden vaak veel overlast voor de omgeving (bijvoorbeeld snelweg, spoor of winkelstraat).

Met een gestuurde boring met de EGP-tube kan men overdag vanuit een kuip van 2,5 mtr2 een nauwkeurige boring over 50 mtr maken. Op een voor de omgeving gunstig tijdstip kan vervolgen de boorkop opgegraven worden waarna de kabel of leiding kan worden ingetrokken. Het gat om de boorkop te verwijderen kan zeer beperkt zijn omdat de totale lengte van de boorkop maar 15 cm bedraagt. De boorkop verwijderen en het aanbrengen van de kabel of leiding kan in een zeer kort tijdsbestek worden uitgevoerd. Indien nodig voor bijvoorbeeld het aanbrengen van een drainage onder een gebouw kan de losse boorkop zelfs achter blijven.


Boorkop

Boorkop

schematische procesweergave

Voorbeelden van toepassingen van de EGP-tube

 • Nauwkeurig aanbrengen van een boring naar een gebouw of een object
 • Maken van een kruising naar de middenberm van een snelweg, vliegveld, rotonde of tussen de sporen waarbij op een door de opdrachtgever gewenst tijdstip de boorkop verwijderd kan worden en de kabel of leiding kan worden aangebracht.
 • Het aanbrengen van een drainage onder een gebouw met een speciale EGP-tube (voorzien van gaten en filter) waarbij geen ontvangstkuip of punt mogelijk is.


Voordelen EGP-tube

 • Geschikt voor zwaarste verkeersklasse
 • Mantelbuis is direct geschikt voor intrekken  kabel of leiding (geen schoonmaak operatie noodzakelijk)
 • Water- en zanddicht
 • Bestand tegen zeer hoge temperaturen
 • Niet permeabel (verontreinigde grond)
 • Geen grondafvoer bij het boren van de buis
 • Gladde afwerking binnenbuis waardoor er geen risico aanwezig op mantelschade
 • Geen last van zwerfstromen
 • Licht van gewicht (5,8 kg)
 • Grote chemische bestendigheid
 • Lage wrijvingsweerstand
 • Hogere perskrachten

Leveranciers

WaveRail                     http://www.waverail.nl

Kouwenberg Infra        http://www.kouwenberginfra.nl